ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้

0-2816-6841-3, 0-2464-3229, 0-2464-3067
gcs.fire@gmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง HATSUTA

  เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง HATSUTA

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ถังดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง

  ถังดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - เครื่องดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  เครื่องดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - เครื่องดับเพลิงขนิดน้ำยาเหลวระเหย

  เครื่องดับเพลิงขนิดน้ำยาเหลวระเหย

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ถังดับเพลิงฮาโลตรอน 1

  ถังดับเพลิงฮาโลตรอน 1

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - เครื่องดับเพลิงสูตรน้ำ SC AFFF PLUS

  เครื่องดับเพลิงสูตรน้ำ SC AFFF PLUS

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - เครื่องดับเพลิง AFFF

  เครื่องดับเพลิง AFFF

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - เครื่องดับเพลิง WATER GAS

  เครื่องดับเพลิง WATER GAS

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ถังดับเพลิงอัตโนมัติ แบบผงเคมีแห้ง

  ถังดับเพลิงอัตโนมัติ แบบผงเคมีแห้ง

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ถังดับเพลิงอัตโนมัติ น้ำยาเหลวระเหย

  ถังดับเพลิงอัตโนมัติ น้ำยาเหลวระเหย

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - สายส่งน้ำดับเพลิง

  สายส่งน้ำดับเพลิง

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ตู้ใส่สายฉีดดับเพลิง

  ตู้ใส่สายฉีดดับเพลิง

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ตู้ใส่ถังดับเพลิง

  ตู้ใส่ถังดับเพลิง

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - มาตรวัดถังดับเพลิง (Pressure gauge)

  มาตรวัดถังดับเพลิง (Pressure gauge)

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ชุดหัวฉีดถังดับเพลิง

  ชุดหัวฉีดถังดับเพลิง

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - เข็มขัดถังดับเพลิงและหูแขวน

  เข็มขัดถังดับเพลิงและหูแขวน

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ข้อต่อและวาล์วสายส่งน้ำ

  ข้อต่อและวาล์วสายส่งน้ำ

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - ปลายสายฉีดดับเพลิง

  ปลายสายฉีดดับเพลิง

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - โรงงานผลิตถังดับเพลิง

  โรงงานผลิตถังดับเพลิง

 • ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว,  รับอัดผงเคมี กรีนครอส เซฟตี้ - โรงงานรับอัดสารเคมีถังดับเพลิง

  โรงงานรับอัดสารเคมีถังดับเพลิง